Semi-conductor

Elektronica is iets waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben en hierbij spelen zgn. geavanceerde integrated circuits (chips) een grote rol. Met een marktaandeel van meer dan 20% mag Nederland dus gezien worden als een grote speler op de wereldmarkt voor apparatuur ter vervaardiging van halfgeleiders (semiconductors). Bijna alle chips ter wereld bevatten een Nederlands onderdeel welke in een voor deze industrie geschikte cleanroom zijn geproduceerd. In de semiconductor industrie is naast het realiseren van een stofvrije ruimte onder andere ook van belang dat de juiste voorzieningen getroffen worden ten aanzien van de materiaalkeuzes om de toegepaste onderdelen elektrostatisch te ontladen. Cleanroom Systems International bv helpt u graag met het maken van de juiste materiaal- en systemkeuzes.

Farmaceutisch

Cleanroom Systems International bv heeft de juiste producten die voldoen aan de hoge eisen welke binnen de farmaceutische industrie gesteld worden. Zo zijn onze wand- en plafondsystemen volledig flush en worden de juiste materiaalcomponenten afgestemd op de wens van de opdrachtgever. Laat u door ons adviseren in de juist combinatie van systeem- en materiaalkeuze.

Medisch

Voor de realisatie van schone ruimtes bij o.a. operatiekamers (OK’s) in ziekenhuizen, privéklinieken en zelfstandige behandelcentra’s (ZBC’s) bent u bij Cleanroom Systems International bv op het juiste adres. Een hoog kwaliteitsniveau van medische zorg en een efficiënte en persoonlijke medische behandeling die geleverd moeten gaan worden, begint al bij het maken van de juiste keuze als het gaat om ontwerp en toegepaste materialen. In nauwe samenwerking met opdrachtgever realiseert Cleanroom Systems International bv een budgettair verantwoorde indeling binnen de afgesproken termijn.

Food

Ook in de voedingsmiddelenindustrie (food-sector) wordt frequenter cleanroomtechnologie toegepast om contaminatie tot een minimum te beperken. Cleanroom Systems International bv heeft voor de voedingsmiddelenindustrie een ruime keuze aan producten in haar assortiment. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt het PvE alsmede de juiste systeem- en materiaalkeuzes vastgelegd, waarbij Cleanroom Systems International bv haar expertise hierin deelt. Graag staan wij naast u bij de realisatie van uw volgend project!

Mechatronica

Cleanrooms zijn van vitaal belang in de mechatronica en bieden gecontroleerde omgevingen die cruciaal zijn voor de componenten die in dit interdisciplinaire veld worden gebruikt. Door factoren zoals deeltjes in de lucht, temperatuur en vochtigheid te reguleren, zorgen cleanrooms voor de betrouwbaarheid en levensduur van mechatronische systemen. Deze ultraschone omstandigheden vergemakkelijken precisie bij fabricage, assemblage en experimenten, waardoor vooruitgang op het gebied van robotica, automatisering en nanotechnologie wordt gestimuleerd.

Aerospace

In de lucht- en ruimtevaart zijn cleanrooms onmisbare omgevingen waar onderdelen van ruimtevaartuigen zorgvuldig worden vervaardigd en geassembleerd. Deze sterk gecontroleerde ruimtes vereisen zeer stabiele condities, met strikte protocollen om verontreiniging door deeltjes tot een minimum te beperken. Van satellietladingen tot voortstuwingssystemen, elk onderdeel ondergaat grondige tests om betrouwbaarheid en prestaties in de zware omstandigheden van de ruimte te garanderen. Cleanrooms spelen een cruciale rol bij het in staat stellen van ingenieurs om de grenzen van exploratie te verleggen en innovatie en vooruitgang in lucht- en ruimtevaarttechnologie te bevorderen.

Daag ons uit: uw doelstelling is onze taak!